Presentació


Les ADF són Agrupacions de Defensa Forestal sense afany de lucre, formades per propietaris forestals, ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, voluntaris i voluntàries.

Tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.

Les agrupacions de defensa forestal es varen regular a partir de l'any 1986 com a conseqüència del programa 'Foc Verd' elaborat pel Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Ara bé, el seu origen cal cercar-lo en els antics grups d'extinció d'incendis i auxili immediat que es varen començar a formar a principis dels anys 60 a Catalunya.

La finalitat de les ADF és la prevenció i lluita contra els incendis forestals, per arribar a assolir-ho es basen amb els següents objectius :

 • Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis forestals.
 • Col·laboració activa en l'organització, el control i l'execució de mesures en matèria de prevenció i extinció d'incendis forestals.
 • Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals.
 • Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l'ADF.
 • Execució de plans de prevenció contra incendis forestals, creació i manteniment d'infrastructura, xarxa de camins, franges de baixa combustibilitat i punts d'aigua.
 • Suport a l'extinció d'incendis forestal.


La Federació d'ADF del Bages és una entitat jurídica sense afany de lucre formada per les diferents ADF federades de la comarca.

La Federació es va constituir el 25 de novembre de 1998 amb la finalitat de coordinar totes les ADF que hi estiguin associades per tal de realitzar millor les tasques que cada ADF porti a terme en el seu propi territori, així com representar-les davant de les entitats i institucions.

Fins al moment formen part d'aquesta federació 11 ADF's, que són:

 • ADF Amics del Bosc (3)
 • ADF Defensors del Bosc (5)
 • ADF Artés, Calders i Monistrol de Calders (8)
 • ADF Sant Salvador de Guardiola (12)
 • ADF Castellfollit del Boix (13)
 • ADF Pla de Bages (20)
 • ADF Bages Oriental (25)
 • ADF Quercus (28)
 • ADF Tres Branques (33)
 • ADF Protectors del Bosc (78)
 • ADF El Cingles (115)
 • ADF Monistrol de Montserrat (260)

Com a dada rellevant, em de dir que la major part de les ADF de la comarca han sigut de les primeres en constituir-se de forma legal a nivell de Catalunya, com ens mostra el número que precedeix el nom de l'ADF.

Els objectius i finalitats de la Federació no seran diferents dels que les ADF tenen en el seu àmbit, aquestes són:

 • Realitzar tasques de prevenció, tot estimulant les ADF i altres organismes competents perquè promoguin la realització de Plans de Prevenció en tots els municipis per tal de definir les actuacions necessàries en el tractament de les masses boscoses, la xarxa bàsica de camins, els punts d'aigua, la vigilància, etc,..., i totes aquelles altres actuacions tendents a evitar els incendis o minvar la seva propagació.
 • Realitzar tasques de coordinació per tal de millorar la col·laboració entre administracions en les tasques de prevenció i extinció d'incendis.
 • Realitzar jornades de formació per a nous voluntaris que volen formar part d'alguna de les ADF federades de la comarca, per tal de rebre una preparació mínima per el treball en l'extinció i prevenció.
 • Suport a les ADF amb l'assessorament tècnic i administratiu.