CONTACTE

Utilitza aquest formulari per a qualsevol dubte o suggeriment:
D'acord amb el que disposa l'article 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer Contactes, del que és responsable la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Bages - Moianès i seran objecte de tractament per gestionar les dades de contacte de la Federació; les vostres dades no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment si no ho autoritza una llei.
Si en el termini de 30 dies, vostè no manifesta el contrari, la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Bages_Moianès entendrà que consenteix el tractament de les seves dades.
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Bages -Moianès, per correu postal a c/Castelladral, 5-7 (Palau Firal) Pol. Ind. Els Dolors - 08243 MANRESA o correu electrònic a: secretaria@federacioadfbagesmoianes.cat


CONTACTE

Carrer de Castelladral, 5-7 (Palau Firal Pol. Ind. Els Dolors 08243 MANRESA

938 77 63 22

info@federacioadfbagesmoianes.cat

http://www.federacioadfbagesmoianes.cat